05

Igły Royal AK – RS 0,35mm

1.30 32.00 

Igły Standard – RS 0,35mm

1.30 32.00 

Infini RS shader 10/030mm

35.00 117.00 

Infini RS shader 12/035mm

35.00 117.00 

Kartridże Elite Evo RS 0,30mm

30.00 125.00 

Kartridże Elite Evo RS 0,35mm

30.00 125.00 

Kartridże Elite II RS 0,30mm

29.00 125.00 

Kartridże Elite II RS 0,35mm

29.00 135.00 

Kartridże Elite RS 0,35mm

27.00 125.00 

Kartridże EZ DO CIENI- RS 0,35mm

22.50 110.00 

Kartridże EZ Revolution DO CIENI- RS 0,35mm

25.00 126.00 

Kartridże EZ V-Select Do cieni – RS 0,30mm

28.00 126.00