Klauzule

WZORY KLAUZUL (ZGODY I INFORMACJE)

 

***

Sklep, Serwis internetowy, Konto (ścieżka zakupu, rejestracji, zgłoszenie serwisowe)
Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez f.h KKK Kinga Bzdyl, Dobczycka 10b, 32-020 Wieliczka NIP 683-166-19-25, REGON 351441360 w celach związanych z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą transakcji w ramach sklepu administratora danych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy.
☐ Zgadzam się na wystawienie i doręczenie przez f.h KKK Kinga Bzdyl, Dobczycka 10b, 32-020 Wieliczka NIP 683-166-19-25, REGON 351441360, faktury elektronicznej i udostępniam w tym celu adres elektroniczny. (zgoda dobrowolna)
☐ Zgadzam się na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych od f.h KKK Kinga Bzdyl, Dobczycka 10b, 32-020 Wieliczka NIP 683-166-19-25, REGON 351441360 na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. ze zm.) i udostępniam w tym celu adres elektroniczny.(zgoda dobrowolna)
☐ Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem i akceptuję jego treść.(zgoda obligatoryjna, ale domyślnie odznaczona)

***

Kontakt (formularz kontaktowy):
Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez f.h KKK Kinga Bzdyl, Dobczycka 10b, 32-020 Wieliczka NIP 683-166-19-25, REGON 351441360 w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną lub marketingową administratora danych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.
☐ Zgadzam się na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych odf.h KKK Kinga Bzdyl, Dobczycka 10b, 32-020 Wieliczka NIP 683-166-19-25, REGON 351441360 zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne. (zgoda obligatoryjna, ale domyślnie odznaczona)
☐ Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem i akceptuję jego treść. (zgoda obligatoryjna, ale domyślnie odznaczona)

***

Newsletter
Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez f.h KKK Kinga Bzdyl, Dobczycka 10b, 32-020 Wieliczka NIP 683-166-19-25, REGON 351441360 w celu przekazywania informacji handlowych typu newsletter. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną lub marketingową administratora danych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu Państwa rezygnacji z chęci otrzymywania informacji handlowych. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.
☐ Zgadzam się na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych od f.h KKK Kinga Bzdyl, Dobczycka 10b, 32-020 Wieliczka NIP 683-166-19-25, REGON 351441360 zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne. (zgoda obligatoryjna, ale domyślnie odznaczona)
☐ Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem i akceptuję jego treść.(zgoda obligatoryjna, ale domyślnie odznaczona)

***

Komentarze, Opinie
☐ Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez f.h KKK Kinga Bzdyl, Dobczycka 10b, 32-020 Wieliczka NIP 683-166-19-25, REGON 351441360 w celach związanych z wykorzystaniem opinii/komentarza na potrzeby treści zamieszczanych w serwisie https://fatoki.pl. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora danych dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.(zgoda obligatoryjna, ale domyślnie odznaczona)
☐ Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem i akceptuję jego treść.(zgoda obligatoryjna, ale domyślnie odznaczona)
☐ Wyrażam zgodę na korzystanie przez f.h KKK Kinga Bzdyl, Dobczycka 10b, 32-020 Wieliczka NIP 683-166-19-25, REGON 351441360 komentarzy na potrzeby treści zamieszczanych w serwisie https://fatoki.pl(zgoda obligatoryjna, ale domyślnie odznaczona)

*****