03

Igły Royal AK – RS 0,35mm

1.30 32.00 

Igły Standard – RS 0,35mm

1.30 32.00 

Kartridże Elite Evo RS 0,30mm

30.00 125.00 

Kartridże Elite Evo RS 0,35mm

30.00 125.00 

Kartridże EZ DO CIENI- RS 0,35mm

22.50 110.00 

Kartridże EZ Revolution DO CIENI- RS 0,35mm

25.00 126.00 

Kartridże EZ V-Select Do cieni – RS 0,30mm

28.00 126.00 

Rura z igłą RS

2.69 2.99